4. Kjære utøver

Mental trening har lenge vært sett på som noe utøvere drev med kun når noe var galt, når prestasjonene var dårlige og ting ikke fungerte optimalt. Slik er det heldigvis ikke lenger!

Mental trening bør være en like naturlig del av treningen som fysisk trening. Faktum er at minst 80% av den mentale treningen kan gjennomføres i løpet av en vanlig treningsøkt hvis du er bevisst på hva du trener. Hva er målet med dagens økt (motivasjon)? Hva lykkes du med (selvtillit)? Hva var arbeidsoppgaven din (konsentrasjon)? Hvordan takler du motgang?

Jeg har lenge vært opptatt av at vi må ha en pedagogisk tilnærming til mental trening i norsk idrett. Målet er å få utøvere som har stor glede av idretten sin, som bygger selvtillit gjennom mestring, som ser utfordringer som spennende og ikke truende og som har evnen til å holde fokus på det som er viktig når forstyrrelser oppstår. Alt dette er trenbart!!!

Denne videoserien gir en del eksempler på hvordan dette er mulig å trene.

En hjertelig takk til Morten Gamst Pedersen, Suzann "Tutta" Pettersen, Bjørnar Erikstad, Andreas Thorkildsen, Sigurd Pettersen og Gro Hammerseng for at dere ville være med, og Halvor Lea for faglige innspill!

Vennlig hilsen Anne Marte Pensgaard