2. Idretter

Her finner du videoer fra Olympiatoppens arbeid med ulike idretter. Her kan du få ideer til utviklingsøvelser for din idrett, og innblikk i treningsprinsipper og hvordan Olympiatoppen arbeider med de ulike idretter. Graden av samarbeid varierer fra idrett til idrett, og mengden innhold vil derfor variere fra idrett til idrett. Vi anbefaler også å gå inn på de respekektive særforbunds nettsider, for mer detaljert info om den enkelte idrett.